Η Άνοιξη του Μποτιτσέλλι

Η Άνοιξη του Μποτιτσέλλι
Άραγε από μένα τι να θέλει;
Λιγάκι ειρωνικό το πρόσωπό της
Χλωμό μέσα από τις φτηνές ανατυπώσεις
Λιγάκι πρόστυχο μέσα από τις αντιγραφές
Πάντοτε, όμως, Άνοιξη
Πάντα του Μποτιτσέλλι

Αθήνα, 2.4.1982
(από το άρθρο «Η Ομορφιά στους Πίνακες του Μποτιτσέλλι»,
που μπορείτε να διαβάσετε στον Ιδεοστρόβιλο)