Γιατί να επιμένεις

Γιατί να επιμένεις
Σε κάτι που πεισματικά αρνείται
Να σου παραδοθεί

Γιατί ν'αναζητάς τα αίτια
Της λυσσασμένης του αντίστασης
Σε πράξεις παρελθοντικές και σε ενοχές

Γιατί να καταφεύγεις σε ρητά
Σε παροιμίες, σε ερμηνείες θρησκευτικές
Σε απαντήσεις μεταφυσικές

Γιατί όμως στον αντίποδα να μη μπορείς
Έτσι απλά να κάνεις και ν'αγγίξεις
Τον όμορφο καρπό που επιθυμείς
Αθήνα, 18.10.02